Website development and ICT Awareness Workshop

Card image

क्यान महासंघको Women in IT (WIT) Committee द्वारा जगत सुन्दर ब्वनेकुथि माध्यमिक बिद्यालयमा Website Development & ICT Awareness सम्बन्धि १० दिने Workshop सम्पन्न भएको छ I पहिलो दिन WIT Committee को सदस्यहरु तथा क्यान महासंघको उपाध्यक्ष द्वारा ICT सम्बन्धि आ-आफ्नो क्षेत्रको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो भने कक्षा ८ देखि १० सम्मको छात्राहरुको लागि Website development ( Word Press ) प्रयोग गरि तालिम संचालन गरिएको थियो I अन्तिम दिनमा WIT Committee को सदस्यहरु द्वारा Cyber Security सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण गर्नुको साथै क्यान महासंघका अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार चौरसियाज्यूले आफ्नो मन्तब्य ब्यक्त गर्दै सबैलाई धन्यबाद ज्ञापन सहित कार्यक्रमलाई समापन गर्नुभएको थियो I


Copyright © 2018 Federation of Computer Association Nepal (CAN Federation) | All rights reserved

Powered by Young Minds