Highlights

कामदारको लागि थप सीप तालिम (Workers' Further Training) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !

Card image

नि:शूल्क सीप सिकौ आत्मनिर्भर बनौ
कामदारको लागि थप सीप तालिम (Workers' Further Training) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति: २०७८/११/०४

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (CTEVT) द्वारा सञ्चातित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघसंगको सहकार्यमा तपसील उल्लेखित विषयमा सीप तालिम (Workers' Further Training) कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हुँदा ईच्छुक व्यक्तिहरुले निम्न अनुसार अनलाइन दर्ता फारम भर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

१) अनलाईन फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७८ फाल्गुन १८
२) तालिम हुने विषयहरु र आबश्यक संख्या:
     १) Ethical Hacking – १०० जना
     २) CCTV Installation and Repair – ८० जना 
     ३) Printer Setup and Repair – २० जना
तालिम अवधि : १ महिना दिनको ४ घण्टा बिहान र बेलुका (९६ घण्टा) 
४) तालिम हुने स्थान: काठमान्डौं, नेपाल
५) तालिमको लागि योग्यता:
     १) उद्योग / व्यवसायमा कार्यरत कामदार वा स्वरोजगार व्यक्तिहरु
     २) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरु
३) कोविड-१९ महामारीको कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरु
 
 
Online Registration form: https://training.can.org.np/
 
* Only eligible candidate will be invited for the interview and selected candidate will be informed for the training program.
 
थप जानकारीका लागि क्यान महासंघको वेबसाइट www.can.org.np मा हेर्नुहोस वा कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), खुसिबु काठमाण्डौं, नेपालको सचिवालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । फोनः ०१–४३८१०७०, ४३८२०९०, Email: info@can.org.np, URL: www.can.org.np


Copyright © 2018 Federation of Computer Association Nepal (CAN Federation) | All rights reserved

Powered by Young Minds